Publikacje prasowe

Grupa PSA - lider wśród najbardziej odpowiedzialnych firm branży motoryzacyjnej

21.01.2014

Grupa PSA

W 2013 roku Grupa PSA utrzymała swoją pozycję lidera wśród najbardziej odpowiedzialnych firm branży motoryzacyjnej.

Od wielu lat odpowiedzialny rozwój stanowi jeden z kluczowych elementów strategii PSA Peugeot Citroën. Prowadzona polityka w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu opiera się na trzech głównych filarach, pozwalających Grupie PSA wyjść z działaniami poza ścisłe ramy branży motoryzacyjnej. Wraz ze swoimi dwiema markami, cała Grupa jawi się jako:

- liczący się podmiot mający istotny wpływ na popularyzację ekologicznych środków transportu
- inicjator odpowiedzialnej polityki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;
- aktywny uczestnik życia społecznego w krajach, w których prowadzi działalność.

Co roku PSA opracowuje i publikuje raport dotyczący Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Raport ten, dostępny na stronie internetowej Grupy, zawiera wykaz zobowiązań, działań i wyników PSA Peugeot Citroën w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jego publikacja, której obowiązek został wprowadzony na mocy ustawy Grenelle w 2012 roku, stanowi już od wielu lat jedną z dobrych praktyk Grupy PSA. Potwierdza on zdecydowaną wolę zapewnienia przejrzystości i wiarygodności wyników PSA w zakresie zrównoważonego rozwoju w zgodzie z najwyższymi światowymi standardami. Dokument ten tworzony jest zarówno na użytek ekspertów z zakresu SOB jak też pracowników Grupy i zwykłych obywateli. Stanowi on również główny dokument roboczy dla agencji ratingowych zajmujących się ocenami pozafinansowymi.

Co roku działania PSA Peugeot Citroen podlegają ocenie tych agencji i grupa odnosi na tym polu znaczące sukcesy. Agencje oceniają praktyki przedsiębiorstw dotyczące wyzwań z zakresu ESG (Ochrony Środowiska, Społecznej Odpowiedzialności i Ładu Korporacyjnego). Każda z nich stosuje własną metodologię, ponieważ nie ma ujednoliconego standardu przeprowadzania ratingu.

Grupa PSA

W roku 2013 Grupa PSA Peugeot Citroën utrzymała swoją pozycję lidera wśród najbardziej odpowiedzialnych firm branży motoryzacyjnej.

- W ocenie Vigéo, największej francuskiej agencji ratingowej SOB, PSA Peugeot Citroen zajmuje wysoką pozycję w zakresie wskaźników Vigéo-Nyse Euronext (Francja 20, Europa 120 i Świat 120), co jest wyrazem uznania dla wyniki firmy w zakresie SOB. Co najistotniejsze, Grupa uplasowała się na pozycji lidera w branży motoryzacyjnej.
- Ocena Grupy w ramach projektu Carbon Disclosure Project, dotyczącego emisji gazów cieplarnianych, wzrosła z B do A-. Nota ta wiąże się również z podniesieniem oceny przejrzystości Grupy do 99 punktów na 100 w 2013 roku (w porównaniu do 83 punktów w 2012 roku).

- W badaniu przeprowadzonym przez agencję SAM dla Dow Jones Sustainable Index, Grupa uzyskała ocenę 83 punktów na 100.
- Grupa PSA Peugeot Citroen uplasowała się na 3. miejscu na 44 w rankingu CFIE (Francuskiego Centrum Informacji o Przedsiębiorstwach) w zakresie raportów SOB.

Te doskonałe wyniki przyczyniają się do budowy dobrego wizerunku Grupy, w szczególności w ocenie inwestorów, NGO i rządów poszczególnych krajów.

źródło: bank prasowy